Zajišťujeme kompletní realizaci stavebních projektů

Propojujeme projektové řízení i výstavbu. Dokážeme figurovat jako generální dodavatel i jako manažer projektu. Provádíme komplexní řešení projektového a technického vedení zakázky stejně jako výstavbu nových či modernizaci a rekonstrukci stávajících objektů. Naše služby nabízíme jak investorům a developerům, tak nájemcům i koncovým uživatelům, a to domácím i zahraničním.

Působíme na stavebním trhu od roku 2012. Fungujeme zejména jako generální dodavatel nebo manažer projektu. Zastřešujeme pod naší hlavičkou jednotlivé subdodavatele a profese podílející se na úspěšné realizaci zakázky.

Pro zadavatele zakázky jsme jediným komunikačním a smluvním partnerem pro řešení jeho požadavků během výstavby. Máme centralizovanou odpovědnost za poskytované služby nebo dílo jako celek krytou pojištěním odpovědnosti za újmu s limitem plnění 100 mil. Kč na rok.

UNITREX - schéma spolupráce

Stavební management

Jako manažer projektu zajišťujeme pro zadavatele komplexní řešení z hlediska projektového i technického vedení včetně všech aspektů této činnosti. Máme centralizovanou odpovědnost za poskytované služby. S námi máte jeden smluvní vztah – tím pádem jednoho smluvního partnera pro komunikaci, vyšší pojistné krytí a pevnou cenu stanovenou v Příkazní smlouvě.

Projektové řízení

Zajistíme projektové řízení celého stavebního projektu. Postaráme se o aktivity spojené s opatřením územního rozhodnutí či stavebního povolení. Jako centrální manažer koordinujeme celý projekt a zprostředkováváme komunikaci mezi projektantem, dodavateli, úřady a vámi tak, abyste měli co nejméně starostí.

Technický dozor

Fungujeme jako technický dozor stavebníka. Zajišťujeme kontrolu provádění veškerých prací dle odsouhlasené technické dokumentace. Postaráme se o komplexní administraci technických aspektů řízení kvality stavby. V průběhu celé stavby hlídáme dodavatele díla, aby dodržoval všechny technologické postupy a realizoval stavbu v maximální kvalitě.

Cenové řízení

Zaopatříme celkový finanční dohled. Během celého procesu přípravy a kompletní realizace projektu či stavby pro klienta zpracováváme cenové rozpočty jednotlivých fází stavebního řízení a sledujeme jejich dodržování. Poskytujeme také rozpočtové konzultace, a kromě detailních položkových rozpočtů navrhujeme i úsporná řešení projektu.

Koordinátor BOZP

Zajišťujeme služby jak koordinátora, tak i technika BOZP a PO. Vzájemně koordinujeme všechny účastníky výstavby tak, aby byla eliminována potenciální rizika vznikající na staveništi a ohrožení zdraví třetích osob v rámci výstavby. Aktivně vyhledáváme rizika všech prací a vzájemně informujeme o jejich dopadu.

Realizace staveb

Jako generální dodavatel zajistíme pro zadavatele projektu komplexní řešení na klíč. Před-realizační fázi, výstavbu i finální uvedení objektu do provozu můžete nechat na nás. Díky spolehlivé síti stálých subdodavatelů, které si najímáme na jednotlivé dílčí subdodávky a se kterými realizujeme naše projekty, přesně víte, kdo pro vás staví.

Projekční činnost

Nabízíme zpracování všech stupňů projektové dokumentace, tedy návrh dispozičního řešení, dokumentace pro územní řízení, dokumentaci pro stavební řízení, dokumentaci pro realizaci staveb a dokumentaci skutečného provedení stavby. Projekční činnosti probíhají provázaně mezi našimi architekty a orgány státní správy dle požadavků klienta.

Inženýrská činnost

Komunikujeme za klienta s orgány státní správy a samosprávy. Zajišťujeme předjednání žádostí v rámci územního a stavebního řízení, žádosti o územní a stavební povolení a stanoviska všech dotčených úřadů. Obstaráváme kolaudaci stavby a souhlas stavebního úřadu a všech příslušných orgánů státní správy s užíváním stavby.

Příprava staveb

Poskytujeme pro klienta cenové odhady investičních nákladů výstavby projektů různého rozsahu. Důkladně kontrolujeme soulad projektové dokumentace s platnou legislativou, abychom předešli pozdějším případným problémům. Spolehlivě koordinujeme jednotlivé účastníky stavby a spoluúčastníme se přejímek staveniště.

Realizace staveb

Nabízíme komplexní dodávky stavebních prací „na klíč“ i částečné dodávky stavby a profesí dle potřeb klienta. Zajistíme odborné vedení a koordinaci stavby, dodáme interiérové vybavení, zabezpečujeme kolaudační souhlas – případně povolení předčasného užívání stavby nebo zkušebního provozu.

Oblasti působení

Poskytujeme široké spektrum služeb. Pohybujeme se jak na straně stavebního managementu, kde řídíme a dozorujeme celé projekty, tak na straně generálního dodavatele, kde připravujeme a realizujeme stavby. Koordinujeme výstavbu skladových objektů, výrobních hal či distribučních center. Zabýváme se také přípravou a realizací výstavby administrativních a rezidenčních projektů, projektů nákupních center i komerčních jednotek.

UNITREX - ikona Logistická centra

Logistická centra

UNITREX - ikona Bytové domy

Bytové domy

UNITREX - Ikona Kancelářské budovy

Kancelářské budovy

UNITREX - ikona Obchodní centra

Obchodní centra

UNITREX - ikona Rodinné domy

Rodinné domy

UNITREX - ikona Rekonstrukce

Rekonstrukce