Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Unitrex Group s.r.o., se sídlem Radlická 348/142, Radlice, 150 00 Praha, IČ: 07266910, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 298048/MSPH (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail 
  • telefon

 

 1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefon a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem kontaktování a domluvení schůzky a případné zaslání obchodních materiálů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
 2.  

 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti: Unitrex Group s.r.o., Radlická 348/142, 150 00 Praha nebo emailu na info@unitrex.cz.
 4.  

 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

 

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.